Gedeelde Besluitvorming met patiëntrollen

Bij Gedeelde Besluitvorming of Gezamenlijke Besluitvorming, maken zorgverleners en patiënten gezamenlijke keuzes in diagnostiek en behandeling. Bij Gedeelde Besluitvorming wordt de patiënt erkend als regisseur van zijn eigen leven.
Momenteel krijgt volgens de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) 63% van de patiënten niet meer dan één behandeloptie of wordt niet betrokken bij de besluitvorming.

Versterken communicatievaardigheden

Gedeelde Besluitvorming vraagt van de medisch professional meer een gidsende en coachende rol. Je blijft de expert in de uitvoering van zorg. Dat betekent dat je moet kunnen switchen van de inhoud naar de relatie en van doen naar laten. In de praktijk blijkt dit lastig te zijn.
Het versterken van je communicatievaardigheden geeft je meer rust en ervaar je minder tijdsdruk in de spreekkamer. Gedeelde Besluitvorming kost niet altijd meer tijd en ook onzekere patiënten kunnen uiteindelijk kiezen.

Patiëntrollen als hulpmiddel

In de training patiëntrollen in Gedeelde Besluitvorming leer je hoe je beter kunt beter afstemmen op de motieven, drijfveren of waarden van de patiënt. Het onderscheid tussen een klassieke patiënt, regisseur, co-producent en cliënt helpt om een beeld te krijgen van de patiënt die voor je zit, met zijn of haar specifieke behoeftes en drijfveren. Zo zal de ‘klassieke patiënt’ zich afhankelijker opstellen dan de ’regisseur’, die waarschijnlijk al op internet heeft opgezocht wat zijn behandelopties zijn, nog voor hij de spreekkamer binnenkomt.

Aan de slag

Het inrichten van een werkomgeving voor Gedeelde Besluitvorming is maatwerk. Wij bieden training en ondersteuning bij het implementeren van Gedeelde Besluitvorming in een team en/of organisatie. Enkele voorbeelden:

  • Training patiëntrollen in combinatie met Gedeelde Besluitvorming
  • Inspiratieworkshop patiëntrollen en Gedeelde Besluitvorming
  • Kick-off bijeenkomst Gedeelde Besluitvorming in de organisatie
  • Observatie Gedeelde Besluitvorming in de spreekkamer
  • Begeleiding bij implementatie zelfmanagement

Neem voor een informatief gesprek of offerte vrijblijvend contact met ons op.