Coaching

Individuele Coaching

Als medisch professional ben je gebonden aan je beroepsgeheim en werk je vaak solistisch. Met wie kun je dan sparren, als het even niet gaat zoals je wilt? Bij wie kun je terecht met je twijfels, onzekerheden, keuzes, vragen en dilemma’s?  
Je zoekt iemand bij wie een half woord genoeg is. Iemand met kennis en ervaring in de zorg, die thuis is in de wereld van specialisten. Die ook de juridische gevolgen kan overzien en met een frisse blik van buitenaf met je meekijkt. Ik bied je die coaching.

De thema’s kunnen zeer uiteenlopen. Enkele voorbeelden:

  • Klachten van patiënten en/of aansprakelijkheidsstelling
  • Omgaan met lastige families
  • Overlijden van een patiënt
  • Conflictsituatie met collega of afdeling
  • Ethische vraagstukken
  • Werk-privé balans

Bel of mail me je vraag en bepaal na het gesprek of ik die coach voor jou kan zijn.

Begeleide intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen vakgenoten. De kracht van begeleide intervisie is dat een coach voor rust, ruimte en de methodiek van het gesprek zorgt.

Je krijgt tijdens de vertrouwelijke bijeenkomsten inzicht in je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten en je leert van de casussen van andere deelnemers.

Thema's voor intervisie kunnen zijn::

  • Casusbespreking van een lastige werksituatie
  • Een klacht, een lastige familie of moeilijke collega
  • Werken als ‘jong professional’ in een ervaren team
  • Omgaan met veranderingen

De werkvorm die ik gebruik is afhankelijk van de leerbehoefte van de deelnemers en de casussen die ingebracht worden. Maak een afspraak om na te gaan of ik hierin iets voor je kan betekenen.

 

 

Cursus Voluit Zijn in Zorg

Als medisch professional werk je veel met protocollen en standaarden. Om deze goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk uitgerust en bij jezelf te zijn. Als je ontspannen en bewust handelt, kun je er ‘voluit zijn’; voor jezelf, voor je patiënten, voor je vak.


De cursus ‘Voluit Zijn in Zorg’ is geschikt voor jou als je meer balans in je werk wilt ervaren. Door (ontspannings)oefeningen uit de Mindfulness en ACT (Acceptance and Commitment Therapy), herken en erken je je eigen valkuilen en leerpunten.

 

Interesse in deze cursus? Mail of bel vrijblijvend.